Utökad tågtrafik

X-trafik och SJ utökade från 9 december 2018 sitt samarbete och har tillsammans skapat större resmöjligheter för de som bor i Gävleborgs län.

Antalet avgångar har blivit fler och spridits bättre över dygnet, vilket gör att det nu finns avgångar ungefär varje timme på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall på vardagar.

Det har även gett fler avgångar med SJ över länsgräns mot främst Uppsala-Arlanda-Stockholm.

Nyheter 9 december 2018

  • Utökad och bättre samordnad trafik – avgångar ungefär varje timme på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall på vardagar.
  • Fler avgångar med SJ mot Uppsala-Arlanda-Stockholm och Sundsvall.
  • SJ-tågtillägg har blivit billigare och kan köpas till X-trafiks periodbiljetter för alla åldrar.
  • Tidsgränserna till/från Sundsvall med SJ har tagits bort.

Det nya samarbetet har även gett vissa förändringar gällande biljetter och priser. Vissa avgångar som tidigare körts med X-tåg  körs nu av SJ och där gäller inte alla X-trafiks biljetter.
Det är därför viktigt att du tar reda på vad som gäller för din resa!

Välj sträcka här för mer information om din resa


Gävle-Söderhamn-Hudiksvall-Sundsvall 

Gävle-Ockelbo-Bollnäs-Ljusdal