Frågor och svar om sommarlovsbiljetten


Vilka ungdomar får biljetter i Gävleborg?
Sommarlovsbiljetten gäller för alla ungdomar i länets kommuner som är inom åldersspannet 12-18 år eller som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller år 1 till och med näst sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För ungdomar i specialskolan gäller sommarlovsbiljetten även elever som lämnar årskurs 10.

När och hur får jag sommarlovsbiljetten?
Sommarlovsbiljetten skickas hem till ungdomarna cirka en vecka innan den börjar gälla den 16 juni.

Hur gäller biljetten?
  • Sommarlovsbiljetten gäller för resor dygnet runt med X-trafiks bussar, X-tåg samt med Tåg i Bergslagen, UL:s bussar och Upptåg inom Gävleborgs län. Biljetten gäller inte för resor med SJ eller Din Tur i Sundsvall.
  • Biljetten gäller under perioden 16 juni - 19 augusti 2018.
  • Biljetten är personlig, det betyder att det bara är du som har rätt att resa på den.

Har du en skolbiljett eller Ung i-biljett?
Har du sedan tidigare en skolbiljett eller en Ung i-biljett sparar du den för att använda igen när skolan startar till hösten.

Trasigt eller tappat kort?
Kortet med sommarlovsbiljetten är en värdehandling så var rädd om det. Om du förlorar ditt kort eller om det går sönder anmäler du det i formuläret på xtrafik.se/sommarlovsbiljett. Du kan även kontakta Trafikupplysningen på tel. 0771-9 10 10 9. Du måste ange kortnummer, namn och adress, sedan skickar vi dig ett nytt kort inom 5 arbetsdagar. X-trafik ersätter inte för utlägg under tiden. Sommarlovsbiljetten kan inte bytas ut på ett kundcenter. Har du skyddad identitet kontaktar du din kommun.

Återlöser X-trafik redan köpta biljetter?
De som redan har köpt en fritidsbiljett, 30-dagarsbiljett eller årsbiljett kan kontakta Trafikupplysningen på 0771-9 10 10 9 för att få den återlöst. 

Gäller biljetten för resa med taxi i den allmänna kollektivtrafiken?
Sommarlovsbiljetten gäller inte för resa med taxi på Flextrafik eller Närtrafik. Däremot gäller den på anropsstyrda linjelagda turer, t.ex. vissa turer som körs med taxi på linje 62, 64 etc. men då måste man vid bokningstillfället ange att man har en sommarlovsbiljett. 

Gäller X-trafiks resevillkor?
X-trafiks resevillkor samt förseningsersättning gäller. 

Vad gäller vid en biljettkontroll?
Biljetten är personlig och om den vid biljettkontroll funnits missbrukad dras den in och en kontrollavgift på 1200 kr ställs ut till dem som fyllt 15 år. 


Har du fler frågor går det bra att ringa Trafikupplysningen på tel. 0771-9 10 10 9.


Senast ändrad 2018-11-22 11:04:49