Ombordenkät linje 41, 141, 241

Sträckan = Gävle-Sandviken-Kungsgården-Storvik-Hofors-Falun.

 
Välj linje  *
Vilket är det vanligaste syftet med de resor du gör på sträckan?  *
Hur punktliga upplever du att bussarna på sträckan är?  *
Hur upplever du att bemötandet är från förarna på bussarna?  *
Hur troligt är det att du skulle rekommendera dina vänner och bekanta att åka med bussarna på den här sträckan?  *