Förseningsersättning för resor gjorda från och med 1 oktober 2019

Om du drabbas av en försening under din resa kan du ansöka om förseningsersättning. Du kan välja att få ersättning i form av kontant utbetalning, reskassa eller avdrag vid nästa debitering om du betalar din periodbiljett via autogiro. Senast två månader efter händelsen behöver vi få in din ansökan och villkoren hittar du nedan.


Villkor för förseningsersättning

Eftersom X-trafik kör både korta och långa sträckor, omfattas våra resor av två regelverk.
 
 • För resor med tåg som kör en sträcka på 150 km eller längre gäller EUs Tågpassagerarförordning.
 • För resor med tåg som kör en kortare sträcka än 150 km och resor med buss gäller Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. 
Det är alltså inte den sträcka du reser, utan tågets hela sträcka som räknas.​


När du rest med tåg som kör en sträcka på 150 kilometer eller längre

Tågsträckorna mellan Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall är båda längre än 150 kilometer.
Du får ersättning om din resa med tåg på någon av dessa sträckor blivit minst 60 minuter försenad.
Vid resa med byten/anslutningar inkluderade avser förseningsersättningen slutdestinationen.


Din ersättning
 Försenad mer än  Ersätts med
 60 minuter  25% av kostnaden för resan
120 minuter  50% av kostnaden för resan
Om det finns risk att turen du planerar att åka med bli minst 60 minuter försenad kan du välja att avbryta din resa och ansöka om att få hela biljettkostnaden återbetalad.

Ersättning ges inte för taxi eller resa med egen bil.

När du rest med tåg som kör en kortare sträcka än 150 kilometer

Tågsträckorna mellan Gävle-Ockelbo och Gävle-Bollnäs är båda kortare än 150 kilometer.
Du får ersättning om din resa med en tågavgång som endast kör någon av dessa sträckor blivit minst 20 minuter försenad.
Vid resa med byten/anslutningar inkluderade avser förseningsersättningen slutdestinationen.

Din ersättning
 Försenad mer än  Ersätts med
 20 minuter  50% av kostnaden för resan
 40 minuter  75% av kostnaden för resan
 60 minuter  100% av kostnaden för resan
Om det finns risk att turen du planerar åka med blir minst 20 minuter försenad kan du använda ett annat färdmedel och ansöka om att få ersättning för det. Reser du med egen bil är milersättningen enligt Skatteverkets norm, 18,50 kr/mil.
Milersättning kan du få för sträckan mellan de stationer du skulle ha rest. Taxi kan enbart beställas till och från den station som tåget eller bussen trafikerar. Den högsta ersättningen du kan få är 1163 kr per resa. 

När du rest med buss 

Du får ersättning om din resa med buss blivit minst 20 minuter försenad. Vid resa med byten/anslutningar inkluderade avser förseningsersättningen slutdestinationen.


Din ersättning
 Försenad mer än  Ersätts med
 20 minuter  50% av kostnaden för resan
 40 minuter  75% av kostnaden för resan
 60 minuter  100% av kostnaden för resan

Om det finns risk att turen du planerar åka med blir minst 20 minuter försenad kan du använda ett annat färdmedel och ansöka om att få ersättning för det. Reser du med egen bil är milersättningen enligt Skatteverkets norm, 18,50 kr/mil.
Milersättning kan du få för sträckan mellan de stationer du skulle ha rest. Taxi kan enbart beställas till och från den station som tåget eller bussen trafikerar. Den högsta ersättningen du kan få är 1163 kr per resa.


Förseningsersättningen gäller inte:

 • När turer ställs in som vi informerat om minst tre dagar innan via någon av våra kanaler
 • Följdkostnader som t ex missat läkarbesök, körlektion, konsert- och biobiljetter
 • Förlorad arbetsinkomst
 • Parkeringskostnader

Försenad med andra trafikbolag men reser på X-trafiks biljett

 • UL - Reser du med X-trafiks biljett på UL:s trafik gäller X-trafiks förseningsersättning.
 • UL - Reser du med en kombinationsbiljett XT-UL på UL:s trafik gäller UL:s förseningsersättning.
 • Tåg i Bergslagen - Reser du med X-trafiks biljett på Tåg i Bergslagen, gäller X-trafiks förseningsersättning.
 • SJ-tågtillägg - Reser du med X-trafiks biljett med SJ-tågstillägg på SJs tåg gäller X-trafiks förseningsersättning. 
 • SJ Uppsalatillägg - Reser du med SJ på sträckan Gävle-Uppsala med Uppsalatillägg, gäller X-trafiks förseningsersättning.
 • Dalatrafik och X-trafiks kombinationsbiljett:
  - Har du rest med en X-trafik + Dalatrafik-biljett på Dalatrafiks trafik gäller Dalatrafiks förseningsersättning.
  - Har du rest med en X-trafik + Dalatrafik-biljett på X-trafiks trafik gäller X-trafiks förseningsersättning.
  - Har du rest med Tåg i Bergslagen vänder du dig till den part som du köpt X-trafik + Dalatrafik-biljetten av för att ansöka om förseningsersättning.

I vilken form kan jag få ersättning?

Oavsett om du rest med tåg eller buss kan du välja mellan dessa alternativ för ersättning:

 • Avdrag vid nästa debiteringstillfälle för dig som betalar din 30-dagarsbiljett via autogiro
 • Reskassa som skickas ut till kortet inom ett par dagar och som automatiskt laddas på nästa gång du viserar kortet ombord.
 • Kontant utbetalning till ditt bankkonto. 

Länkar till kollektivtrafikens lagar och regelverk

Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer


Till toppen Senast ändrad 2019-09-02 12:34:55