Busslinje 64 delas upp 


Busslinje 64 mellan Holmsveden och Vallvik kör idag en väldigt lång sträcka (6 mil) och har flera viktiga målpunkter att ta hänsyn till, bland annat grundskolor och gymnasiets tider samt tåganslutningar i både Holmsveden och Söderhamn.  

Från 21 augusti 2023 kommer linjen att delas upp på två, linje 60 och linje 64, vilket ska göra det enklare att justera tiderna på båda linjerna så att de passar bättre både till arbete och studier samt tågens avgångs- och ankomsttider.Ny linje 60 Söderhamn-Vallvik
Busslinjen på sträckan Söderhamn-Sandarne-Ljusne-Vallvik kommer att heta linje 60. Den kommer att starta vid resecentrum och sedan köra Brädgårdsgatan, Källgatan, Trädgårdsgatan och Flygvägen på väg ut ur stan. Vissa turer har flyttats och justerats för att passa bättre med gymnasieskolans tider samt tåganslutningar i Söderhamn. På sträckan Ljusne-Söderhamn blir det tätare turer än tidigare, halvtimmestrafik både på morgonen och på eftermiddagen/kvällen under vardagar.

Tidtabell linje 60

Ny linje 64 Söderhamn-Holmsveden
Busslinjen på sträckan Söderhamn-Söderala-Marmaverken-Bergvik-Stråtjära-Holmsveden kommer att heta linje 64. Den kommer att starta vid Faxepark och sedan köra Södra Hamngatan (stannar inte vid hållplats Järnbron), Källgatan, Brädgårdsgatan och förbi resecentrum på väg ut ur stan. Vissa turer har flyttats och justerats för att passa bättre med gymnasieskolans tider samt till tåganslutningar i både Holmsveden och Söderhamn. Den sista kvällsturen från Holmsveden och tillbaka från Söderhamn var tidigare anropsstyrd men den kommer nu att köras med buss och avgå lite senare från Söderhamn.

Tidtabell linje 64

Hur gör resenärer som behöver göra ett bussbyte?
Flera av turerna på morgonen och kvällen är anpassade så att det går att göra byten mellan linjerna vid Källgatan eller vid resecentrum.