Busslinje 15 i Gävle förlängs 


Från 21 augusti förlängs samtliga turer på busslinje 15 från Gävle Central vidare ut till Redargatan på Gävle Strand. En ny hållplats Bishop Hill kommer att byggas intill Trafikverkets lokaler.Tidtabell linje 15