Annonsplatser på stadstrafiken i Gävle

stadstrafiken i Gävle som körs av Nettbuss AB finns det möjlighet för föreningar och företag att annonsera. Bokning av annonsplatser sköts av externa  företag.

Kontakt för bokning:

4sign, Claes Järvby, tel: 026 - 12 37 40,  mobil: 070-698 52 29, claes.jarvby@4sign.se

Senast ändrad 2020-01-15 12:09:55