Beslut om utbudsjusteringar i trafiken


Med anledning av Region Gävleborgs ekonomiska situation med krav på besparingar har hållbarhetsnämnden fattat beslut om att genomföra justeringar i trafikutbudet från december 2020. 

Beslutet innebär att följande sex busslinjer läggs ner från december 2020:

Linje 27 Axmarbruk-Bergby
Linje 40 Gävle-Sandbacka Park
Linje 59 Söderhamn-Flygstaden
Linje 88 Ljusdal-Norrkämsta
Linje 94 Hällby-Finnböle
Linje 97 Rörberg-Valbo

Dessutom kommer justeringar att göras på turnivå på flera busslinjer i länet. 

Mer information om vilka turer som berörs kommer under hösten 2020.