Banarbeten på sträckan Gävle-Ljusdal söndag 15 mars


15 mars utför Trafikverket underhållsarbeten efter banan mellan Ockelbo och Holmsveden, vilket gör att fem tågavgångar ställs in och ersätts helt eller delvis med buss på sträckan Gävle-Bollnäs.

Här hittar du tidtabell för 15 mars
I reseplaneraren eller i vår mobilapp kan du söka din resa för att få aktuell information.

Bussarna avgår från hållplats X.

Vid banarbeten kan anslutningar till andra bussar och tåg kan inte garanteras då ankomsttiderna kommer att vara senare än ordinarie tidtabell och därmed gäller inte X-trafiks förseningsersättning.