Ålderskategorin 20-25 år tas bort


I juni fattade Regionfullmäktige beslut om förändringar av priser och villkor för kollektivtrafiken.

En av förändringarna innebär att ålderskategorin 20-25 år tas bort för enkel-, 24-timmars-, fritids-, 30-dagars- och årsbiljetter från 15 december. Du som är 20-25 år betalar i fortsättningen samma pris som vuxen, men om du studerar kan du fortfarande köpa biljetter till ett lägre pris med studentrabatt.

Du som har köpt en ny fritids-, 30-dagars- eller årsbiljett för 20-25 år innan de nya villkoren börjar gälla 15 december kan fortsätta att resa på den tills giltighetstiden är slut.

Information om ändrade priser och villkor