Ändrade priser och villkor för periodbiljetter 15 december


I juni fattade Regionfullmäktige beslut om förändringar av priser och villkor för kollektivtrafiken. Dessa kommer att träda i kraft 15 december 2019 och förändringar vid autogirobetalning sker från 1 januari 2020.

Du som kund kan dock påverkas redan från och med 10 november.

 
30-dagarsbiljetter
Priset för 30-dagarsbiljetter ändras från och med 15 december.
Du som har en 30-dagarsbiljett kan fortsätta att resa giltighetstiden ut och betalar det nya priset när du köper en ny biljett.
Se prislista
Årsbiljett
Priset för årsbiljetter ändras och en betalningsfri månad tas bort från och med 15 december.
En årsbiljett som köps före 15 december hos X-trafiks kundcenter eller webbshop behåller sitt nuvarande pris med tre betalningsfria månader.
En årsbiljett som köps efter 15 december hos X-trafiks kundcenter eller webbshop får nytt pris och två betalningsfria månader.
Se prislista
Årsbiljett med autogiro
Du som redan betalar din årsbiljett månadsvis via autogiro behåller ditt nuvarande månadspris och dina nuvarande villkor under hela årsbiljettens giltighetstid. Det nya priset och villkoren med två betalningsfria månader gäller vid tecknande av ny autogirobetalning eller vid automatisk förnyelse av årsbiljett med autogiro med start från och med 1 januari 2020 eller senare.

Senast den 10 november 2019 kan du ansöka om autogirobetalning för årsbiljett på X-trafiks hemsida för biljettstart 1 december med nuvarande pris och villkor med tre betalningsfria månader.
Seniorbiljett
Priset på seniorbiljetter som köps hos X-trafiks kundcenter eller webbshop ändras från och med 15 december till 3 360 kr/år.

Du som betalar din seniorbiljett månadsvis via autogiro betalar det nuvarande priset under hela biljettens giltighetstid. Det nya priset, 280 kr/månad, gäller vid tecknande av ny autogirobetalning eller vid automatisk förnyelse med start från och med 1 januari 2020 eller senare.

Senast den 10 november 2019 kan du ansöka om autogirobetalning för seniorbiljett på X-trafiks hemsida för biljettstart 1 december med nuvarande pris.
Ålderskategori 20-25 år
Ålderskategorin 20-25 år tas bort från och med 15 december på enkel-, 24-timmars-, fritids-, 30-dagars- och årsbiljetter.

Du som har eller köper en ny fritidsbiljett, 30-dagarsbiljett eller årsbiljett för 20-25 år innan de nya villkoren börjar gälla 15 december kan fortsätta att resa på den tills giltighetstiden är slut. Gäller även för årsbiljett med autogirobetalning, se avsnittet Årsbiljett med autogiro i denna nyhet.

Tips! Du vet väl att du som studerar kan få studentrabatt på dina resor?
Fritidsbiljett
Priset för fritidsbiljetter ändras från och med 15 december till 560 kr/90 dagar och samtidigt sänks åldersgränsen för biljetten till och med 19 år.

Du som har en fritidsbiljett kan fortsätta att resa giltighetstiden ut och betalar det nya priset när du köper en ny biljett.