Bollnäs resecentrum byggs om

 

Bollnäs kommun ska bygga ett nytt resecentrum som ska bli tryggt, säkert, bekvämt och så tillgängligt som möjligt för alla. Trafiksäkerheten i området kring resecentrum ska förbättras och är en av de saker kommunen prioriterat högst när de planerat byggnationen.

Hur påverkas bussarna?

Från 30 september och ca ett år framöver, när resecentrum byggs om, kommer bussarna att få tillfälliga hållplatser.
- Stadsbussarna och de regionala busslinjerna får tillfälliga hållplatser på långtidsparkeringen norr om stationsområdet - hållplats L och S
- Busslinje 100 kommer att få tillfällig hållplats på Älggatan - hållplats F
- Ersättningsbussarna för tågen får en ny hållplats på parkeringen vid MAX, på den västra sidan om järnvägen - hållplats XKarta Bollnäs resecentrum

Målet är att Bollnäs nya resecentrum ska stå klart hösten 2020. På Bollnäs kommuns hemsida kan du läsa mer om ombyggnationen.