Nya biljettpriser under 2019


Med anledning av Region Gävleborgs ekonomiska situation med krav på besparingar fattade Regionfullmäktige i juni 2019 beslut om att prisjusteringar och förändringar av vissa rabatter ska ske under året vid olika tillfällen.
Ändringar 19 augusti
  • Prisjustering av alla enkel- och 24-timmarsbiljetter
  • Rabatten för periodbiljetter som köps i webbshopen tas bort
  • Priset för resor som betalas med Företagskort blir detsamma som ombordpriset för alla enkel- och 24-timmarsbiljetter
Nya priser enkel- och 24-timmarsbiljetter 190819
 
Ändringar 15 december
  • Prisjustering av periodbiljetter
  • En frimånad tas bort för årsbiljetten, man får betala för 10 månader och resa i 12 månader
  • Rabatten för dem som är 20-25 år tas bort och de får betala samma pris som vuxen
  • Fritidsbiljetten gäller för ungdomar 7-19 år - inte för ungdomar 20-25 år
Nya priser periodbiljetter 191215

Nya priser enkel- och 24-timmarsbiljetter 191215