Kortläsaren i bussen tas bort under december

 

Den extra kortläsare som finns i alla våra bussar kommer att tas bort under december och fortsättningsvis får du registrera din biljett på biljettmaskinen hos föraren istället.

Anledningen till att kortläsaren tas bort är att den inte har fungerat tillräckligt bra och att vi måste göra plats åt nya biljettläsare som läser mobilbiljetter. De nya läsarna planerar vi att sätta in under 2019.

Denna kortläsare tas bort under december