Utökad tågtrafik från 9 december

Utökad tågtrafik från 9 december 2018

X-trafik och SJ utökar sitt samarbete för att tillsammans skapa större resmöjligheter för de som bor i Gävleborgs län.

Från 9 december kommer antalet avgångar att utökas och spridas bättre över dygnet, vilket gör att det kommer att finnas avgångar varje timme på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall på vardagar.

Det här kommer även att ge fler avgångar med SJ över länsgräns mot främst Uppsala-Arlanda-Stockholm.

Nyheter

  • Utökad och bättre samordnad trafik – avgångar varje timme på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall på vardagar.
  • Fler avgångar med SJ mot Uppsala-Arlanda-Stockholm och Sundsvall.
  • SJ-tågtillägg blir billigare och kan köpas till X-trafiks periodbiljetter för alla åldrar.
  • Tidsgränserna till/från Sundsvall med SJ tas bort.

Det nya samarbetet innebär även vissa förändringar gällande biljetter och priser. Vissa avgångar som idag körs med X-tåg kommer att köras av SJ och där gäller inte alla X-trafiks biljetter.
Det är därför viktigt att du tar reda på vad som gäller för din resa!

Välj sträcka här för mer information om din resa

Gävle-Söderhamn-Hudiksvall-Sundsvall 

Gävle-Ockelbo-Bollnäs-Ljusdal