Banarbete på onsdagar Ljusdal-Bollnäs från 16 maj


Tisdagar, onsdagar och torsdagar har Trafikverket haft banarbeten inplanerade, i ett så kallat servicefönster, på sträckan Ljusdal-Bollnäs under hela 2018 där vissa X-tåg ska ersättas med buss.

Från vecka 20 minskas detta och gäller endast en dag/vecka, onsdagar, fram till tidtabellens slut i december.
Detta innebär att X-tågen körs som vanligt måndag-tisdag samt torsdag-söndag från 14 maj.

Följande turer med X-tågen ersätts med buss på onsdagar från 16 maj:
X-tåget från Gävle kl 12.10 körs till Bollnäs och ersätts därifrån med buss vidare till Ljusdal.
Bussen avgår kl 13.20 från hållplats X och ankommer Ljusdal kl 14.30. 
 
X-tåget från Ljusdal kl 14.10 ersätts med buss som avgår kl 13.25 från hållplats X och ankommer Bollnäs kl 14.30.
För fortsatt resa mot Gävle byter man i Bollnäs till X-tåget som avgår kl 14.50.

Undantaget är onsdag 6 juni som trafikeras som söndag och då körs tåg istället.