Nytt pris på seniorbiljetten från 1 januari 2018

 
Regionfullmäktige fattade i juni 2017 beslut om att prisjusteringar ska ske på seniorbiljetter och periodbiljetter.
 
  • Seniorbiljetten höjs med 20 kronor/månad (nytt pris 3 120 kronor per år – 260 kronor per månad) från och med 1 januari 2018.

Mer information om autogiro

Varför höjer vi priserna?
Kollektivtrafiken betalas till 50 procent av biljettintäkter och till 50 procent av skattemedel.
Prisnivåerna ses kontinuerligt över för att undvika större prisjusteringar.  

När höjde vi priset senast?
1 januari 2015 höjdes priset senast med 20 kronor per månad.