Beställning av färdtjänst och riksfärdtjänst inför jul och nyår 2023


Riksfärdtjänst utanför Gävleborgs län under jul och nyår
  • För att kunna boka en resa under jul och nyår måste du först ansöka om riksfärdtjänst minst sex veckor innan önskad resdag.
  • Om du har beviljats riksfärdtjänst med bil/specialfordon ska du förbeställa din resa senast fredag 8 december hos beställningscentralen på 0771–64 64 65. För besked om exakt hämtningstid ska du sedan ringa tillbaka närmaste vardag före din resa.
 
Färdtjänst inom Gävleborgs län på julafton, juldagen och annandag jul
  • Resa med specialfordon ska förbeställas senast fredag 8 december.
    Du får sedan återkomma 21 eller 22 december för besked om exakt hämtningstid.
  • Resa med personbil kan förbeställas tidigast söndag 10 december.
     
Färdtjänst inom Gävleborgs län i nyårshelgen
  • Resor i nyårshelgen förbeställs som vanligt, tidigast söndag 17 december. 
 
Beställningscentralens öppettider:
 Måndag - fredag  06.00 - 22.00
 Lördag och helgdagsafton  07.00 - 22.00 (gäller även julafton och nyårsafton)
 Söndag och helgdag  08.00 - 22.00