Framdörrarna stängs för påstigning på vissa bussar från 14 januari

Med  anledning av den höga smittspridningen av covid-19 har X-trafik i dialog med trafikföretagen, skyddsombuden och facken fattat beslut om att från 14 januari tillfälligt stänga framdörrarna för ombordstigning på bussar som saknar skyddsglas vid förarplatsen. Cirka 110 bussar berörs och det gäller samtliga av X-trafiks bussar i Gävle stadstrafik samt ett sextiotal bussar i regiontrafiken i länet.

På bussar med stängda framdörrar kan du inte köpa eller registrera din biljett. Du som ska resa går ombord via bakdörren och måste alltid ha en giltig och aktiverad biljett innan påstigning. Biljett köper du i förväg via X-trafiks app eller på ett kundcenter.

På bussar som har skyddsglas vid förarplatsen går du ombord via framdörren och registrerar och köper din biljett som tidigare. Ombord på X-tågen fungerar köp och registrering av biljetter som vanligt.