Res med omtanke


Vi fortsätter att köra full trafik och uppmanar våra resenärer att resa med omtanke.

Tänk på det här inför din resa: 
- Res bara om du måste. Använd andra färdsätt när du har möjlighet, kanske du kan cykla eller gå?
- Håll avstånd ombord och vid på- och avstigning. 
- Undvik om möjligt trängsel i kollektivtrafiken genom att inte resa i rusningstrafik.
- Vuxna bör använda munskydd i kollektivtrafiken om trängsel inte kan undvikas.


Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Senast ändrad 2022-01-13 14:46:38