Ändrade priser och villkor för periodbiljetter 15 december


I juni fattade Regionfullmäktige beslut om förändringar av priser och villkor för kollektivtrafiken. Dessa gäller från 15 december 2019 och förändringar vid autogirobetalning sker från 1 januari 2020.
 
30-dagarsbiljetter
Priset för 30-dagarsbiljetter ändras från och med 15 december.
Se prislista
Årsbiljett
Priset för årsbiljetter ändras och en betalningsfri månad tas bort från och med 15 december.
Se prislista
Årsbiljett med autogiro
Du som redan betalar din årsbiljett månadsvis via autogiro behåller ditt nuvarande månadspris och dina nuvarande villkor under hela årsbiljettens giltighetstid. Det nya priset och villkoren med två betalningsfria månader gäller vid tecknande av ny autogirobetalning eller vid automatisk förnyelse av årsbiljett med autogiro med start från och med 1 januari 2020 eller senare.
Seniorbiljett
Priset på seniorbiljetter som köps hos X-trafiks kundcenter eller webbshop ändras från och med 15 december till 3 360 kr/år.

Du som betalar din seniorbiljett månadsvis via autogiro betalar det nuvarande priset under hela biljettens giltighetstid. Det nya priset, 280 kr/månad, gäller vid tecknande av ny autogirobetalning eller vid automatisk förnyelse med start från och med 1 januari 2020 eller senare.
Ålderskategori 20-25 år
Ålderskategorin 20-25 år tas bort från och med 15 december på enkel-, 24-timmars-, fritids-, 30-dagars- och årsbiljetter.

Du som har köpt en fritidsbiljett, 30-dagarsbiljett eller årsbiljett för 20-25 år innan de nya villkoren börjar gälla 15 december kan fortsätta att resa på den tills giltighetstiden är slut. Gäller även för årsbiljett med autogirobetalning, se avsnittet Årsbiljett med autogiro i denna nyhet.

Tips! Du vet väl att du som studerar kan få studentrabatt på dina resor?
Fritidsbiljett
Priset för fritidsbiljetter ändras från och med 15 december till 560 kr/90 dagar och samtidigt sänks åldersgränsen för biljetten till och med 19 år.

Du som har en fritidsbiljett kan fortsätta att resa giltighetstiden ut och betalar det nya priset när du köper en ny biljett.