X-tåg

På varje X-tåg finns en tågvärd för kundservice, har du särskilda behov talar du om det för tågvärden. X-tågen har lågt insteg och invändig hiss. Perronghöjden kan variera på olika stationer, det löser tågvärden vid behov med en särskild ramp. Skyltar och utrop finns ombord som upplyser om trafikinformation och nästa station. Tyst avdelning finns i den södra delen på trevagnarstågen .

Hiss för att komma ombord med hjälpmedel och barnvagnar finns alltid vid ingången längst norrut på tåget. Hjälpmedel får max vara 100 cm x 136 cm i omkrets och väga max 500 kg för att kunna komma ombord och använda den invändiga hissen.


I nära anslutning till den invändiga hissen finns rullstolsplats och tillgänglighetsanpassad toalett.


Hörselslinga finns ombord.


Särskild plats för sällskapsdjur finns. 


Stationer

Om du kontaktar Trafikupplysningen på tel. 0771-9 10 10 9 kan du få hjälp med beskrivning över hur det ser ut på stationerna i länet.

Rökförbud gäller vid alla väderskydd och väntsalar.