Personuppgiftshantering

Säkerhet kring personuppgifter


Hållbarhetsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas i samband med beställning och betalning av X-trafiks biljetter. Personuppgifterna behandlas av X-trafik.

De personuppgifter som du lämnar för dig och, i förkommande fall, annan resenär, såsom namn, adress, postnummer, telefonnummer, e-postadress och uppgift om bank används för att kunna bekräfta ditt köp och genomföra försäljningen av X-trafiks biljetter via denna webbplats.
X-trafik
är ansvarig för att behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med beställning och betalning av X-trafiks biljetter kommer att behandlas enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204), PUL.

X-trafik upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Begäran om information ska göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av av den sökande.

Begäran sänds till:

Region Gävleborg
X-trafik 
Personuppgiftsansvarig
Box 125
826 23  Söderhamn


Momsregistreringsnummer: SE232100019801

Informationen skickas till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att begäran inkommit till X-trafik. Önskan om rättelse av personuppgifter görs via X-trafiks växel på tel 0270-741 00.