Trafikinformation

Buss

Borgarskolan indragen

Hållplatsen ska byggas om och kan inte trafikeras under byggtiden. Arbetet beräknas starta 16 augusti och vara klart i slutet av september.

När hållplatsskylten är nedtagen kan hållplatsen inte trafikeras och resenärer hänvisa till Nynäshallen.

Läs mer

Linje 12 tillfällig körväg pga. vägarbete

Med start 27 augusti till början av november kan linje 12 i Gävle inte trafikera hållplatserna Tygelvägen, Torpstigen, Blåsåsen, Borgarskolan och Nynäshallen

Tygelvägen och Torpstigen kan inte trafikeras alls resenärer hänvisas till linje 12 från Fältspatsvägen eller linje 2 eller 3 från Skårängsvägen.

Blåsåsen, Borgarskolan och Nynäshallen kan inte trafikeras av linje 12 men övriga linjer trafikerar hållplatserna som vanligt. Resenärer hänvisas till övriga linjer eller linje 12 från Vasaskolan.

Läs mer

Karta över tillfällig körväg

Hållplats Moränvägen och Estraden

Den 20 augusti trafikeras den nybyggda hållplatsen Estraden igen. I samband med det så dras hållplats Moränvägen in.


Hållplats Skomakargatan mot Västra vägen

Från den 4 juli kl. 08:00 trafikeras inte hållplats Skomakargatan mot Västra vägen.

Hållplatsen beräknas vara indragen till slutet av augusti. Resenärer hänvisas till övriga ordinarie hållplatser.

Hållplatsen dras tillfälligt in eftersom den ska byggas om.

Läs mer

Hållplats Stenö indragen

Hållplats Stenö är indragen för Buss linje 63 pga framkomlighetsproblem. Hållplatsen beräknas vara stängd tillsvidare.

Bussen kan inte vända pga att bilar står parkerade på vändplanen.

Läs mer

E4an Gävle - Söderhamn

På grund av ett omfattande beläggningsarbete på E4an mellan Gävle - Söderhamn kan förseningar uppstå på linjerna 151 och 173 mellan 18:00-06:00.

Arbetet utförs nattetid med start 5 augusti och beräknas pågå i ca 4 veckor.

Läs mer

Hållplats Atlasgatan mot Rådhuset

Från och med söndag 5 augusti kl. 12:00 kan hållplats Atlasgatan mot Rådhuset inte trafikeras. Hållplatsen beräknas vara stängd i ca 3 veckor.

Resenärer hänvisas till övriga ordinarie hållplatser.

Läs mer

Ombyggnation av hållplatser linje 95

Flera hållplatser efter linje 95 ska byggas om. Hållplatserna kommer trafikeras under byggtiden. Hållplatserna som byggs om är: Harkskär, Gråsten, Tångberget och Rännavägen.

Arbetet beräknas börja vecka 32 och pågå i några månader.

Läs mer

Indragna hållplatser lInje 95

Den 20 august dras följande hållplatser in permanent: Utvalnäs, Förläggningen, Talludden, Gammel-Anna, Stensund, Måsvik och Källarvik.

Resenärer hänivsas till övriga ordinarie hållplatser.

Hållpaltserna dras in för att snabba upp linje 95.

Läs mer

Linje 329 Navet Sundsvall

Från och med den 20 augusti byter linje 329 läge till P på Navet i Sundsvall.

Ändringen beror på att det blir mycket trångt på det tidigare läget efter tidtabellskiftet.

Läs mer

Gävle Stadsbiblioteket och Södermalm

Den 20 augusti mellan 09:00 - 16:00 trafikeras inte Stadsbiblioteket eller Södermalm. Resenärer hänvisas till Rådhuset och Polhemsskolan.

Hållplatserna dras in på grund av ett valmöte på Slottstorget

Läs mer

Tåg