Trafikinformation

Här publicerar vi alla planerade förändringar i trafiken. För tillfälliga och plötsliga förändringar hänvisar vi till Trafikupplysningen på tel. 0771-9 10 10 9.
Inställt X-tåg Gävle Central - Sundsvall V kl 16:10 2018-04-23 Hänvisar till nästa x tåg 17,10
X-tåget Gävle Central - Sundsvall V kl 16:10 är inställt. Hänvisat till nästa x tåg 17,10
Inställt X-tåg Sundsvall V - Gävle Central kl 19:02 2018-04-23.Hänvisar till nästa x tåg 20,02
X-tåget Sundsvall V - Gävle Central kl 19:02 är inställt. Hänvisar till nästa x tåg 20,02 från Sundsvalls västra.
Inställt X-tåg Ljusdals Resecentrum - Gävle Central kl 21:10 2018-04-23
X-tåget Ljusdals Resecentrum - Gävle Central kl 21:10 är inställt. Buss ersätter från hållplats X.
Bussar ersätter i tid från Ljusdal, Bollnäs och Ockelbo. Resenärer som ska till Lingbo, Holmsveden och Ockelbo omstiger i Bollnäs.
Inställd avgång, ersatt med taxi.
Hudiksvalls station - Gnarp jvstn kl 21:10 är inställd 2018-04-23 på grund av tekniskt fel.

Turen ersätts med taxi.
Inställd avgång, ersatt med taxi.
Gnarp jvstn - Bergsjö bstn kl 22:15 är inställd 2018-04-23 på grund av tekniskt fel.

Turen ersätts med taxi.