Trafikinformation

Här publicerar vi alla planerade förändringar i trafiken. För tillfälliga och plötsliga förändringar hänvisar vi till Trafikupplysningen på tel. 0771-9 10 10 9.
Rådhuset i Gävle
Den 10 december flyttar busstrafiken tillbaka till Rådhuset från Nygatan.

Hållplatskarta

Valbogatan öppnar för trafik
Fredagen den 15 december återgår  linjerna 1, 2, 4, 12 och 99 till ordinarie körväg över Valbogatan.
Därmed trafikeras hållplatserna Nynäshallen och Borgarskolan.
Hållplatsen Stadsträdgården trafikeras ej.

Inställd avgång
Hudiksvalls station - Ljusdal sjukhuset kl 17:50 är inställd 2017-12-14 på grund av tekniskt fel.
Resenärer hänvisas till nästa tur 18:35
Hållplats Norrtullskolan i Söderhamn flyttas
Hållplats Norrtullskolan på linje 3 flyttas till Norrtullsgatan. Det är ordinarie läge från torsdag den 5 januari.

Se karta

Hållplatserna Gästrikevägen och Smålandsvägen
Från och med den 10 december trafikeras inte hållplatserna Gästrikevägen och Smålandsvägen av linje 2. Resenärer hänvisas till hållplatserna Klossdammen, Härjedalsvägen och Bohusvägen. Hållplatserna dras in eftersom det är mycket tätt mellan hållplatserna i området vilket påverkar trafik flytet och hastigheten negativt.

Se karta

Hållplats Kraften indragen på linje 64
Hållplats Kraften i riktning mot Söderhamn dras in till 31 mars. Resenärer hänvisas till Bergviksskolan.
Hållplatsen dras in då den inte är trafiksäker i vinterväglag.
Ändrad körväg linjerna 150, 151 och 173
Från och med 10 december får linjerna 150, 151 och 173 ny linjesträckning inne i Centrala Gävle.
De kör Västra Vägen - Staketgatan - Fältskärsleden - Gävle Central Hamnplan i båda riktningarna.
Linjerna slutar trafikera hållplatserna Kvarnparken - Rådhuset läge K och Gävle Central läge S.
Linjerna 151 och 173 trafikerar Gävle Sjukhus Västra Vägen, Läkarhuset och Gävle Central läge X.
Linje 150 trafikerar Gävle Sjukhus Västra Vägen och Gävle Central läge X.

Se karta

Ändrad körväg 15, 26, 41, 48 och 91
Från och med 10 december får linjerna 15, 26, 41, 48 och 91 ny linjesträckning mot Gävle Central.
De kör Västra Vägen - Staketgatan - Norra Kungsgatan - Nygatan - Gävle Central. De missar därmed hållplatserna Kvarnparken, Rådhuset läge K och Gävle Central läge S.
Linjerna trafikerar istället den nya hållplatsen Skomakargatan (ligger på Staketgatan), Rådhuset läge P (endast avstigning) och Gävle Central läge G (endast avstigning).

Se karta

Hållplats Maxim i Gävle är tillfälligt flyttad
Hållplats Maxim på Muréngatan är under perioden 2016-01-26 - 2017-12-31 flyttad pga vägavstängning. Hållplatsen är flyttad till Södra Centralgatan för av- och påstigande.

Se karta

Hållplats Vasaskolan N, Nynäshallen och Borgarskolan i Gävle kan inte trafikeras av linje 12 och 99.
Hållplats Vasaskolan N, Nynäshallen och Borgarskolan i Gävle kan inte trafikeras av linje 12 och 99 p.g.a. ett omfattande VA-arbete på Valbogatan. Resenärer hänvisas till Centrum Rådhuset  eller hållplats Stadsträdgården i riktning mot Sätra för linje 12 respektive Valbo för linje 99. Valbogatan öppnar igen i mitten av december.
Hållplats Vasaskolan N, Nynäshallen och Borgarskolan i Gävle kan inte trafikeras av linje 1, 2 och 4
Hållplats Vasaskolan N, Nynäshallen och Borgarskolan i Gävle kan inte trafikeras av linje 1, 2 och 4 p.g.a. ett omfattande VA-arbete på Valbogatan. Resenärer hänvisas till hållplats Centrum Rådhuset. Valbogatan öppnar igen i mitten av december.
Tallåsen skolan kl 15:40
Linje 54 från Tallåsen skolan kl. 15:40 mot Ljusdal trafikerar inte hållplatsen inne på området på Tallåsen skolan. Bussen går istället från hållplatsen på andra sidan vägen.
Linje 40
Från och med 10 december får linje 40 ny linjesträckning mot Gävle Central.
De kör Västra Vägen - Staketgatan - Norra Kungsgatan - Norra Strandgatan - Gävle Central.
Hållplatserna Kvarnparken och Rådhuset läge K trafikeras ej.
Linjen trafikerar den nya hållplatsen Skomakargatan (ligger på Staketgatan), Rådhuset läge A (endast avstigning) och Gävle Central läge S (endast avstigning).
Hållplats Nordsjö
Från 10 december slutar linje 19 trafikera hållplats Nordsjö.