Trafikinformation

Här publicerar vi alla planerade förändringar i trafiken. För tillfälliga och plötsliga förändringar hänvisar vi till Trafikupplysningen på tel. 0771-9 10 10 9.
Hållplats Maxim påstigning
Från 2017-11-17 kl 12:00 är påstigning för hållplats Maxim tillbaka flyttat till Muréngatan. Avstigning sker fortfarande efter Södra Centralgatan.

Karta

Hållplats Norrtullskolan i Söderhamn flyttas
Hållplats Norrtullskolan på linje 3 flyttas till Norrtullsgatan. Det är ordinarie läge från torsdag den 5 januari.

Se karta

Hållplatserna Gästrikevägen och Smålandsvägen
Från och med den 10 december trafikeras inte hållplatserna Gästrikevägen och Smålandsvägen av linje 2. Resenärer hänvisas till hållplatserna Klossdammen, Härjedalsvägen och Bohusvägen. Hållplatserna dras in eftersom det är mycket tätt mellan hållplatserna i området vilket påverkar trafik flytet och hastigheten negativt.

Se karta

Hållplats Maxim i Gävle är tillfälligt flyttad
Hållplats Maxim på Muréngatan är under perioden 2016-01-26 - 2017-12-31 flyttad pga vägavstängning. Hållplatsen är flyttad till Södra Centralgatan för av- och påstigande.

Se karta

Centrumhållplatsen i Gävle ska byggas om.
Centrumhållplatsen i Gävle ska byggas om. Under tiden för ombyggnationen kommer hållplatserna mellan Nygatan och Norra Strandgatan att flyttas till Nygatan och busstrafiken ledas om. Det innebär att hållplats Södermalm inte kan trafikeras. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats på Brunnsgatan. Detta gäller fr.o.m. 21 mars. Trafiken återgår till det normala den 10 december.

Se karta

Hållplats Vasaskolan N, Nynäshallen och Borgarskolan i Gävle kan inte trafikeras av linje 12 och 99.
Hållplats Vasaskolan N, Nynäshallen och Borgarskolan i Gävle kan inte trafikeras av linje 12 och 99 p.g.a. ett omfattande VA-arbete på Valbogatan. Resenärer hänvisas till Centrum Rådhuset eller hållplats Stadsträdgården i riktning mot Sätra för linje 12 respektive Valbo för linje 99. Gäller fr.o.m. måndag 3 april t.om. torsdag 30 November 2017.
Hållplats Vasaskolan N, Nynäshallen och Borgarskolan i Gävle kan inte trafikeras av linje 1, 2 och 4
Hållplats Vasaskolan N, Nynäshallen och Borgarskolan i Gävle kan inte trafikeras av linje 1, 2 och 4 p.g.a. ett omfattande VA-arbete på Valbogatan. Resenärer hänvisas till hållplats Centrum Rådhuset. Gäller fr.o.m. måndag 3 april t.o.m. torsdag 30 November 2017.
Linje 49 trafikerar inte läkarhuset
Från 2017-09-06 trafikerar inte linje 49 hållplats Läkarhuset. Hållplatsen slutar trafikeras pga. stora förseningar på linjen och få resande från hållplatsen. Ändringen gäller från 2017-09-06 tills ombyggnationen av centrumhållplatsen är klar.
Tallåsen skolan kl 15:40
Linje 54 från Tallåsen skolan kl. 15:40 mot Ljusdal trafikerar inte hållplatsen inne på området på Tallåsen skolan. Bussen går istället från hållplatsen på andra sidan vägen.
Linje 195
Mellan 2017-11-20 och 2017-12-01 påverkas linje 195 av ett vägarbete efter Gamla Bönavägen Detta kan orsaka förseningar för linjen.