Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Steg för steg ökar tillgängligheten i kollektivtrafiken. Vi arbetar löpande, bl.a. med länets handikapporganisationer, för att anpassa och utveckla fordon, hållplatser och stationer. 

Målet med tillgänglighetsarbetet är att X-trafik ska uppfattas som ett fullvärdigt resealternativ för personer med särskilda behov.

Dina synpunkter är den bästa hjälpen för oss att få reda på om någonting inte har fungerat som det ska. Då har vi möjlighet att bli bättre och förbättra kvalitén. Här kan du lämna dina synpunkter.

Via menylänkarna kan du läsa mer om:

Om du behöver ta med dig hjälpmedel kan du läsa mer under menyerna Bussar och X-tåg.

Vill du ha hjälp med att planera din resa eller har frågor om trafiken kan du ringa till vår Trafikupplysning och prata med någon av våra trafikinformatörer. De kan också skriva ut information från hemsidan och skicka hem till dig.

Öppettider:
Kundtjänst
Måndag-fredag kl 06.00-17.00 har vi personal på plats som kan besvara alla typer av frågor gällande resor, biljetter, priser, regler, betalningar, autogiro, webbshop, förseningsersättning mm.
Trafikupplysning
Dygnet runt kan vår personal svara på frågor gällande t.ex resor, biljetter, priser och regler.

Telefonnumret är 0771-9 10 10 9.

På samma telefonnummer kan du även välja vårt röststyrda talsvar dygnet runt.

I Reseplaneraren här till höger kan du själv söka efter tider och priser. Där visas också avvikelser i trafiken, t.ex. om en buss inte har lågt insteg eller om det är störningar på någon linje.

På www.resrobot.se kan du söka din resa utanför länet.