Studeranderabatt


Alla studenter (oavsett ålder) som har giltigt studentkort och studerar minst 75% under minst 13 veckor på en studiemedelsberättigad utbildning under terminen får lägre pris jämfört med vuxenpris på enkelbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett. Gäller inte SFI-studerande eller studerande på yrkesförberedande kurser.

Studentlegitimation och giltigt ID med foto ska visas upp varje gång du reser.
Vid biljettkontroll kan du uppmanas att skicka in ditt intyg på studietakt från CSN.

ISIC-kortet är en giltig studentlegitimation hos X-trafik.