Regionalt Trafikförsörjningsprogram Gävleborgs län


Region Gävleborg är sedan 1 januari 2012 Regional Kollektivtrafikmyndighet med ansvar för länets kollektivtrafik. I myndighetens uppdrag ingår bland annat att utarbeta ett Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län, som sedan ska fastställas av Regionfullmäktige.

Den 26 oktober 2016 antog Regionfullmäktige det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet för Gävleborgs län för perioden 2016-2030.

Här finns filerna att ladda hem som pdf:

Regionalt Trafikförsörjningsprogram Gävleborgs län 2016-2030
Bilagor
Rapport trafikplikt 2016