Rabatter

Barn under 7 år

Du som reser med giltig biljett eller kort får ta med två barn under 7 år utan avgift. Gäller ej de som reser med Vuxen + barnrabatt eller skolbiljett. Barn i barnvagn reser dessutom alltid gratis (gäller ej Vuxen + barnrabatt).

Barn under 7 år som reser ensamma får samma rabatt som 7-19 år.


Ungdomsrabatt

7-19 år får lägre pris jämfört med vuxenpris, på enkelbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett.
20-25 år får lägre pris jämfört med vuxenpris, på enkelbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett.
Du som är över 18 år och som reser med ungdomsrabatt måste kunna visa legitimation. Kan du inte styrka din ålder får du lösa vuxenbiljett.
 

Studeranderabatt

Alla studenter (oavsett ålder) som har giltigt studentkort och studerar minst 75% under minst 13 veckor på en studiemedelsberättigad utbildning under terminen får lägre pris jämfört med vuxenpris på enkelbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett. Gäller inte SFI-studerande eller studerande på yrkesförberedande kurser.

Studentkortet ska visas upp varje gång du reser.
Vid biljettkontroll kan du uppmanas att skicka in ditt intyg på studietakt från CSN.

ISIC-kortet är ett giltigt studentkort hos hos X-trafik:

Vuxen + barnrabatt

Upp till 2 vuxna över 20 år och upp till 4 barn under 16 år reser till priset av 1 vuxen och 1 barn (minst en vuxen och ett barn måste resa med för att rabatten ska kunna nyttjas).Ytterligare barn i barnvagn kan ej tas med gratis. Erbjudandet gäller för enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter i alla zoner (kan ej köpas som mobilbiljett) .


Rabatt för förmånstagare

Du som har förmånsintyg från Försäkringskassan gällande sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning får lägre pris (jämfört med vuxen ) på enkelbiljetter och 30-dagarsbiljetter. Biljetterna gäller alla dagar dygnet runt. Biljetten köper du på bussar, X-tåg och kundcenter och intyget ska alltid visas upp vid resa.