Praktikplatser


Vem kan få en praktikplats?

Vi erbjuder både  ungdomar och personer som är utlandsfödda praktikplatser.

Vad kan jag förvänta mig av en praktik hos X-trafik?

Du kan förvänta dig att möta en arbetsplats som står för "Professionalism och ansvar, Respekt och ödmjukhet, Öppenhet och ärlighet". Vi vill skapa förutsättningar för dig att komma in i arbetslivet. Du kommer att få en handledare som ger dig uppdrag och ansvar samt coachar dig i arbetet.


Vad förväntas av mig som praktikant?

Vi förväntar oss att du som praktiserar hos oss har en inställning att vilja lära dig och ta del av hur verksamheten fungerar. Du kan representera företaget på ett professionellt sätt. Inga förkunskaper behövs.


Hur ser introduktionsperioden ut?

Under två veckor med handledning får du en rundvandring på våra enheter och får träffa dina blivande kollegor under praktikperioden. Du får information om organisationen och hur den fungerar. Du får även bekanta dig med våra försäljnings- och marknadskanaler och lära dig hur kollektivtrafiken fungerar genom att ta del av våra erbjudanden, biljetter, och reseverktyg. Du har möjlighet att få en inblick hur det är att jobba på trafikupplysningen och vårt eget kundcenter i Gävle.


Vad får jag som praktikant göra?

Till uppdrag får du som praktikant, under handledning, öka kunskapen om verksamheten och vara med i det dagliga arbetet.

Praktikplatsen som avser att informera om kollektivtrafiken innebär  att få resenärerna att  känna sig trygga med sitt resande. Det kan handla om val av biljettyp, att hitta rätt buss eller tåg samt att betala resan på det mest fördelaktiga sättet. Resenären ska även känna sig trygg med hur man ska göra på bussen och tåget vid på- och avstigning.

Vi ser att det finns ett stort informationsbehov bland asylsökande i länet  och arbetet med informationsträffar underlättar för de nyanlända flyktingarna att resa inom och utanför länet. Då det är många nationaliteter på boendena har du som är flerspråkig en viktig funktion eftersom du lättare kan kommunicera med de asylsökande på deras modersmål, vilket minskar risken för missförstånd. Även engelska behövs som komplement.


Vad händer efter att praktiken är slut?

Efter praktikperiodens slut har du fått erfarenhet och kunskap som kan leda till ett arbete. Du kan skriva i ditt CV att du har erfarenhet av arbetslivet och framförallt så har du referenser att tillgå vid en jobbansökan.

Hur ansöker jag om att få en praktikplats?

Du kontaktar din Arbetsförmedling så hjälper de dig.