Personuppgiftshantering - Prova på-kampanj


Prova på-kampanjen syftar till att få vanebilister att upptäcka fördelarna med att resa kollektivt vilket bland annat bidrar till en förbättrad miljö.

Vid din ansökan om att delta som prova på-resenär godkände du att dina personuppgifter skulle få behandlas. De personuppgifter du lämnade i ansökningsenkäten är allmän handling hos X-trafik. Du har möjlighet att ta tillbaka ditt medgivande (angivna personuppgifter).

I ansökningsformuläret godkände du även att du skulle genomföra två uppföljningsenkäter, vilka handlar om dina resvanor.  Enkätsvaren kommer inte att redovisas på individnivå.

Efter att du genomfört prova på-perioden samt besvarat de två uppföljningsenkäterna gallras även personuppgifterna du lämnade vid din ansökan om att bli prova på-resenär och sparas därmed ej.

Hållbarhetsnämnden är personuppgiftsansvarig och uppgifterna behandlas av X-trafik. De personuppgifter du lämnar i samband med enkäten kommer att behandlas enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204), PUL.

X-trafik upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Begäran om information ska göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den sökande.

Begäran sänds till:
Region Gävleborg
X-trafik
Personuppgiftsansvarig
Box 125
826 23 Söderhamn

Momsregistreringsnummer: SE232100019801

Informationen skickas till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att begäran inkommit till X-trafik. Önskan om rättelse av personuppgifter görs via X-trafiks växel på tel. 0270-741 00.