Personuppgiftshantering

Säkerhet kring personuppgifter

Vid köp av årsbiljett eller seniorbiljett ber vi dig lämna personuppgifter såsom namn, adress, postnummer och telefonnummer för dig och, i förkommande fall, annan resenär, för att kunna lämna tappa-bort-garanti på dessa kort.

X-trafik är ansvarig för att behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med beställning och betalning av X-trafiks biljetter kommer att behandlas konfidentiellt och enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. 

X-trafik upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Begäran om information ska göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av av den sökande.

Begäran sänds till:

Region Gävleborg
X-trafik 
Personuppgiftsansvarig
Box 125
826 23  Söderhamn


Informationen skickas till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att begäran inkommit till X-trafik. Önskan om rättelse av personuppgifter görs på tel 0270-741 00.