Personal

Om du har synpunkter, frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.
Kontor
X-trafik
Box 125
826 23 Söderhamn
Trafikupplysningen
0771-9 10 10 9
Telefon 
0270-741 00 (vxl)
Fax
0270-741 10
Namn
Position
Tel
Marie Nordmark
Maria Eriksson
Erica Rudolphi
Jenny Bergström
Avdelningschef
Chefssekreterare
Utvecklingsstrateg
Kommunikationsstrateg
0270-741 17
0270-741 13
0270-741 04
0270-741 24
Försäljning och marknad
Therese Nilsson
Anna Almén-Kapraali
Susanne Lantz
Linda Landström
Madelene Larsson
Kristin Ekström
Lina Brynö

Enhetschef
Marknadsutvecklare
Marknadsutvecklare
Utvecklingsstrateg
Kundinformatör (föräldraledig)
Kundinformatör
Kundinformatör
0270-741 22
0270-741 36
0270-741 07
0270-741 12
0270-741 00
0270-741 00
0270-741 00
Kundservice
Peter Stewing
Helena Eklind
Mattias Krigh
Josefine Karlsson
Anna Söderqvist
Petronella Persson
Tommy Hellström
Helena Johansson
Maria Olsson
Annica Lundaahl
Erik Spång
Eva Engström
Camilla Krigh
Per Ängvald
Malin Franzke
Mats Lager
Ali Sadi
Joakim Gnestabo
Jawid Fazeli
Frida Nilsson
Enhetschef
Teamledare
Kundinformatör
Kundinformatör
Kundinformatör
Kundinformatör
Kundinformatör
Kundinformatör
Kundinformatör
Teamledare
Ekonom
Ekonomiassistent
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
Administratör
0270-741 32
0270-741 55
0270-741 53
0270-741 34
0270-741 38
0270-741 56
0270-741 39
0270-741 57
0270-741 37
0270-741 59
0270-741 14
0270-741 26
0270-741 51
0270-741 74
0270-741 27
0270-741 25
0270-741 00
0270-741 00
0270-741 00
0270-741 00
Trafikutveckling
Andreas Eriksson
Lola Ängnord
Rickard Sjöqvist
Johanna Kallio
Daniel Engström
Johnny Olofsson
John Wendler
Robert Eriksson
Mikael Johansson
Patrick Bohman
Enhetschef
Trafikutvecklare
Trafikutvecklare
Trafikutvecklare
Trafikplanerare
Kollektivtrafikingenjör/strateg
Fordons- och avtalskontrollant
Databas/ GIS administratör
Hållplatstekniker
Hållplatstekniker
0270-741 35
0270-741 11
0270-741 03
0270-741 15
0270-741 52
0270-741 19
0270-741 16
0270-741 50
0270-741 33
0270-741 21
Serviceresor
Monica Westlund
Anna Skantze
Ann-Marie Segerholm
Lars Morin
Linda Elftorp
Yvonne Axelsson
Åsa Köhler
Marie Larsson
Susanne Lothström
Anette Strand
Monica West
Karina Östlund
Tomas Larsson
Birgitta Svensson
Erika Hedström Weinberger
Carin Skoglund
Monica Högkvist
Maria Fredriksson
Ann-Kristin Andersson
Astri Eliasson
Jimmy Hallström
Anders Persson
Kristina Gunnarsson
Alexandra Björklin
Sanna Törnell
Martina Ed Larsson
Christin Erling
Stefan Flodin
Jonny Birberg
Enhetschef
Färdtjänsthandläggare
Färdtjänsthandläggare
Arbetsledare
Trafikledare
Trafikledare
Trafikledare
Trafikledare
Trafikledare
Trafikledare
Trafikledare
Trafikledare
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
Beställningsoperatör
026-15 57 01
0270-741 08
0270-741 23
0270-741 60
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
0270-741 76
Stab - Hållbarhetsförvaltningen
Lars Sjödin
Anette Lundin
Katarina Nilsson
Henrik Strömberg
Lena Lundgren
Hållbarhetsdirektör
Chefssekreterare
Controller
Operativ strateg
HR-strateg
026-53 16 84
026-65 02 13
0270-741 06
0270-741 05
026-15 30 69