Ombordenkät Hudiksvall regiontrafik - linje 21, 28, 53

Bakgrund: Trafiken ska ses över och förbättras och anpassas efter dagens behov av en väl fungerande busstrafik. Vi vill gärna veta hur du tycker att busstrafiken fungerar för dig.
Välj busslinje
Vilket är det vanligaste syftet med de resor du gör på sträckan? *
Hur punktliga upplever du att bussarna på sträckan är? *
Hur upplever du att linjesträckningen är? (D.v.s. sträckan som bussen kör) *
Vad är det som är bra/inte är bra med linjesträckningen?
Hur upplever du att bemötandet är från förarna på bussarna? (T ex trevlig hjälpsam o.s.v) *
Hur troligt är det att du skulle rekommendera dina vänner och bekanta att åka med bussarna på den här sträckan? *