Nytt biljettsystem med EU-stöd


På nationell och regional nivå pågår arbete med att fördubbla resandet inom kollektivtrafiken.

För att nå dit måste vi öka tillgängligheten och öppna upp möjligheten att resa över regiongränserna. Som ett led i detta har X-trafik tillsammans med sex andra trafikhuvudmän i mellansverige (Karlstadbuss, Värmlandstrafik, Länstrafiken Örebro, UL, Tåg i Bergslagen och Dalatrafik) upphandlat ett nytt flexibelt  biljettsystem som skapar många fördelar.

Möjligheter formas för att kunna resa med ett enda kort i mellansverige. Fram till årsskiftet 2014 har Karlstadbuss, Värmlandstrafik,  Dalatrafik, UL, X-trafik och Länstrafiken Örebro infört det nya biljettsystemet och under 2015 står Tåg i Bergslagen på tur. Många fördelar skapas genom att det kollektiva resandet ökar. Exempelvis en bättre miljö då fler ställer bilen och som en följd av detta bättre folkhälsa. Med stöd från EU kan detta bli verklighet i mellansverige 2015.