Premiär!
Ny trafik på sträckan Gävle - Sandviken - Hofors

Den 10 december 2017 startar ny trafik på stäckan Gävle - Sandviken - Hofors. 
Under våren har ett förslag arbetats fram som man haft möjlighet att tycka till om via dialogmöten på olika platser efter sträckan samt via x-trafiks hemsida.

BakgrundNy trafikBakgrund

Varje år görs cirka 1 miljon resor med busslinje 41 och fler och fler väljer att ta buss mellan Gävle-Sandviken-Storvik-Hofors.

För att möta dagens och framtidens behov har vi skapat en trafiklösning med fler och snabbare linjer med tätare turer när trycket är som störst. Vi vill underlätta för dig som resenär att enklare kunna ta dig till arbete eller skola, vi vill även öka busslinjernas punktlighet för att du ska kunna känna dig trygg i att du kommer fram i tid.

Efter att en linjeutredning genomförts tog X-trafik fram ett förslag på ny trafik som innebar att den befintliga linje 41 delades upp på tre busslinjer. Medborgardialoger genomfördes sedan kring förslaget där man hade möjlighet att tycka till och komma synpunkter och önskemål. Alla synpunkter och förslag har arbetats igenom och har varit en viktig förutsättning för hur den nya trafiken skulle utformas.

Några av de önskemål som vi kunnat tillmötesgå är:

  • att vissa turer med linje 141 fortsätter till hållplats Mossvägen vid Sandvik.
  • att snabbussen 241 stannar i Kungsgården vid hållplats Torgbacken.
  • bättre bytestider mellan linjerna 141 och 41 vid Sandviken Resecentrum.

Vi har även fått några synpunkter på att det krävs ett bussbyte för dem som vill resa på sträckan Hofors - Storvik - Gävle. Anledningen till att linjen delats upp är för att minska risken för förseningar på sträckan. För den som vill resa utan byte finns möjlighet att sju gånger om dagen på vardagar och tre gånger om dagen på helger resa med snabbussen 241 på sträckan Gävle/Hofors. Dessutom finns möjlighet för dem som pendlar att resa med Tåg i Bergslagen.

En annan förändring är att bussarna kommer köra både in och ut ur staden via Staketgatan.
Här kan du läsa mer om den nya körvägen


  

Ny trafik
 

Den nya trafiken innebär att den tidigare linje 41 blir till tre linjer:

  •  41 Gävle - Sandviken
  • 141 Sandviken - Hofors
  • 241 Gävle - Hofors. 
Här nedan finns mer information om respektive busslinje samt tidtabeller.  Gävle - Sandviken
Linje 41 kör sträckan Gävle - Sandviken. Under högtrafik, när många reser, går bussen var 10 minut. Övriga tider på måndag - lördag går bussen var 20 minut och på söndag var 40 minut. Turerna startar och avslutas vid hållplats Valsargatan för att på så sätt även nå Sandvikens centrum. Från Sandviken vidare mot Hofors byter du till linje 141vid Sandviken Resecentrum.

Tidtabell linje 41


  Sandviken - Hofors
Linje 141 kör sträckan Hofors - Sandviken, ska du resa vidare mot Gävle byter du enkelt till linje 41 vid Sandviken Resecentrum. Efter Sandviken Resecentrum fortsätter vissa turer med linje 141 till hållplats Mossvägen vid Sandvik. Bussarna går större delen av dagen är var 30 minut på vardagar, var 40 minut på lördagar och var 60 minut på söndagar.

Tidtabell linje 141


  Gävle - Storvik - Hofors - - - (Falun)
Den nya snabbussen linje 241 kör sträckan Hofors, Storvik, Valbo motorvägen och Gävle. Denna buss kompletterar Tåg i Bergslagen på sträckan och passar dig som snabbt vill ta dig mellan de angivna orterna eftersom restiden blir 20 minuter kortare än idag om du reser mellan Hofors och Gävle med buss. Bussarna går sju gånger om dagen på vardagar och tre gånger om dagen på helger. Vissa tider fortsätter linje 241 även till Falun.

Tidtabell linje 241Fördelar med att resa med bussar och tåg

Genom att åka kollektivt minskas utsläppen av koldioxid och du bidrar till en bättre miljö på kort och på lång sikt. X-trafiks bussar och X-tåg är 100% fossilfria. När du reser med bussar och X-tåg värnar du inte bara om miljön utan samtidigt rör du på dig i snitt 4 gånger mer än om du åker med till exempel bil, moped eller motorcykel. Dessa argument borde kunna få den mest inbitna bilisten att lämna nycklarna hemma och ta bussen eller tåget istället.Till toppen


Förstora bilden