Nåbarhetskarta för arbetspendling

Verktyget visar hur långt man når med kollektivtrafik från en utvald hållplats inom en viss tidsperiod beroende på hur många byten man accepterar. 

Verktyget hjälper arbetssökanden som vill kunna åka kollektivt till arbetet att hitta de orter och städer som har de bästa förutsättningarna arbetspendlingsmässigt.

På samma hjälper verktyget arbetsgivare som vill veta från vilka orter och städer i närområdet som har bäst pendlingsmöjligheter till företaget för att på ett bra sätt nå arbetskraft som vill kunna arbetspendla kollektivt eller inte har tillgång till egen bil.

Klicka på den här länken, Nåbarhetskartan