Bussar

Samtliga bussar i linjetrafik i länet är tillgänglighetsanpassade enligt gällande EU-direktiv och Svensk lagstiftning vilket innebär att samtliga bussar är utrustade med ramp eller lift. Majoriteten av bussarna är av låggolvstyp, dvs har lågt insteg vid fram- och mittdörr. De turer som körs med bussar som inte har lågt insteg finns utmärkta i X-trafiks Reseplanerare. Uppgiften kan man även få av Trafikupplysningen på tel. 0771-9 10 10 9.

Alla bussar har särskilda platser för dem med rörelsenedsättning. Platserna har anpassad sitthöjd och är utmärkta med symbol för rörelsenedsättning

Om du behöver hjälpmedel

Samtliga bussar har särskild plats för rullstol med anvisning om hur säkerhetsbältet ska användas. Föraren ska vara behjälplig med ramp eller lift (beroende på busstyp) och förankra rullstolen på ett korrekt sätt. Resenären ska givetvis även få hjälp att komma av bussen. Vid rullstolsplatsen invändigt och utvändigt vid mittdörren, finns särskilda blå knappar som kan användas för att göra föraren uppmärksam på att enresenär med hjälpmedel eller barnvagn behöver kliva på eller av.

Rullstolsgaranti finns och det innebär att du som inte kan resa med den buss du planerat, på grund av platsbrist, skadad ramp/hiss eller liknande, har möjlighet att få hjälp med taxi via Serviceresor på tel. 0771-49 79 39. Elrullstol med styre, även s.k. skoter eller el-moped, får av säkerhets- eller utrymmesskäl inte transporteras i bussar.

Information ombord

Skyltar som talar om nästa hållplats finns på samtliga bussar. Säg till föraren om skylten inte fungerar och du behöver hjälp.

Ljudutrop som meddelar nästa hållplats finns ombord på alla bussar.

Allergiker bör välja att sitta i främre delen av bussen.

Den som reser med djur ska sitta i bakre delen av bussen.


Hållplatser

Majoriteten av hållplatserna i Gävleborgs län är inte tillgänglighetsanpassade. Om du kontaktar Trafikupplysningen på tel. 0771-9 10 10 9 kan du få hjälp med beskrivning över hur det ser ut på hållplatserna.

Stationer

Om du kontaktar Trafikupplysningen på tel. 0771-9 10 10 9 kan du få hjälp med beskrivning över hur det ser ut på stationerna i länet. 

Rökförbud gäller vid alla väderskydd och väntsalar.