5 mars- 3 april sätts de nya väderskydden på centrumhållplatsen vid Rådhuset i Gävle upp


Ett väderskydd i taget sätts upp, vilket tar ungefär 3-5 dagar. Under tiden man arbetar vid en hållplats kan den inte användas och bussarna som normalt stannar där flyttas till hållplatserna närmast ån.

När hållplats B, C eller D är stängd flyttas de busslinjerna till hållplats E.
När hållplats F, G eller H är stängd flyttas de busslinjerna till hållplats I.

Busslinjerna 49, 99, 501 och 510 i södergående riktning stannar inte vid hållplats E, resenärer hänvisas till hållplats Vasaskolan.
Busslinjerna 49, 501 och 510 i norrgående riktning stannar inte vid hållplats I, de har istället avstigning vid hållplats Stadsbiblioteket
Klicka på kartan för större bild.