Trafiken under Kristi Himmelfärdshelgen


Så här körs bussar och X-tåg:

Onsdag  24 maj - enligt måndag-fredagstidtabell, med nattrafik.
Torsdag 25 maj - enligt söndag och helgdagstidtabell, ingen nattrafik.
Fredag 26 maj - enligt måndag-fredagstidtabell, med nattrafik.

Fritidsbiljetten gäller dygnet runt från onsdag 24 maj kl 16.00 till och med söndag 28 maj.