Ombyggnation av centrumhållplatsen i Gävle

21 mars kommer centrumhållplatsen för bussar i centrala Gävle att börja byggas om och den väntas bli färdig under december 2017.
Under ombyggnationen kommer busstrafiken att ledas om från Rådhuset till Nygatan:

Vad kommer att göras?
  • Busshållplatser tillgänglighetsanpassas
  • Hållplatser flyttas och får nya väderskydd med större tak
  • Markvärme på gång- och cykelstråk byts ut och ny markvärme installeras
  • Belysning sätts upp på gångstråk mellan Norra Strandgatan och Nygatan
  • Upphöjda överfarter på Drottninggatan i korsningarna Norra Rådmansgatan och Norra Kungsgatan renoveras
Varför bygger man om?
  • Det blir enklare att ta sig till och från centrum med kollektivtrafik
  • Tillgängligheten för alla resenärer, oavsett funktionsförmåga, ökar och det blir lättare att kliva på och av bussen
  • Tryggheten ökar med bättre belysning på gångstråk och med markvärme som minskar risken för halkolyckor vintertid

Mer information finns på gavle.se