Banarbeten Bollnäs-Ljusdal 7 mars-30 november

Under perioden 7 mars-30 november 2017 kommer Trafikverket att utföra underhållsarbeten på sträckan Bollnäs-Ljusdal i ett så kallat servicefönster. Detta innebär att en tågavgång i vardera riktningen ersätts med buss tisdag-torsdag.

X-tåget från Gävle kl 12.10 körs till Bollnäs och ersätts därifrån med buss vidare till Ljusdal. Bussen avgår kl 13.20 från hållplats X och ankommer Ljusdal kl 14.30. Gäller tisdag-torsdag.

X-tåget från Ljusdal kl 14.10 ersätts med buss som avgår kl 13.25 från hållplats X och ankommer Bollnäs kl 14.30.
För fortsatt resa mot Gävle byter man i Bollnäs till tåget som avgår kl 14.50. Gäller tisdag-torsdag.

Se tidtabell som PDF.

Vid banarbeten kan anslutningar till andra bussar och tåg kan inte garanteras då ankomsttiderna kommer att vara senare än ordinarie tidtabell och därmed gäller inte X-trafiks Förseningsersättning.Därför arbetar Trafikverket med servicefönster

Sverige har en järnväg som är i behov av underhåll dagligen för att vara tillgänglig. Den ökade trafiken leder till slitage, vilket kräver mer underhåll. Samtidigt gör den ökade trafiken det allt svårare att få tillgång till tider i spår för underhåll. Där det tidigare fanns trafiktomma tider, rullar nu ofta tåg och behovet av att göra plats för underhållet är stort. En välunderhållen järnväg skapar naturligtvis bra möjligheter för tågen att gå i tid, men det är viktigt att komma ihåg att banarbeten i sig är ett av de områden som orsakar flest förseningar på järnvägen. Genom att effektivisera själva banarbetena kan de alltså påverka punktligheten i positiv riktning, vilket har en gynnsam effekt för såväl tågbolag och deras kunder. Trafikverket har alltid reserverat tider i spår för underhåll, men inplanerade servicefönster är ett nytt upplägg som genomsyrar all planering av tider i spår för basunderhåll.