20-25 år

Ungdomar som är mellan 20-25 år får lägre pris jämfört med vuxenpris, på enkelbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett. Du som är över 18 år och reser med ungdomsrabatt måste kunna visa legitimation. Kan du inte styrka din ålder får du lösa vuxenbiljett.